กลุ่มบริษัท ซี.เอ.เอส มอบเงินบริจาค ให้แก่ รพ.จุฬาฯ เพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกันเชื้อโรคโควิด-19
ซี.เอ.เอส มอบเงินบริจาค ให้แก่ รพ.จุฬาฯ