คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ผอ.สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจาก นางรานีวรรณ รามศิริ ผอ.บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศ ไทย) จำกัด และคณะผู้บริหาร เพื่อจัดซื้อชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตโรคโควิด-19
คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน