นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายอำเภอและผู้แทนทั้ง 10 อำเภอในพื้นที่ จ.ตรัง เป็นผู้รับมอบสิ่งของ
นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค