คุณเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร รับมอบหน้ากาก Face Shields จาก คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
คุณเตช บุนนาค รับมอบหน้ากาก Face Shields