สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อดำเนินการส่งต่อเหล่ากาชาด 76 จังหวัด เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วประเทศในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์