มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันตัวเอง PAPR หรือ หน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะชนิดมีพัดลมพร้อมชุดกรองอากาศพร้อมด้วยชุดคลุม Isolation gown และหน้ากาก N95 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มอบเงิน ให้ รพ.จุฬาฯ สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันตัวเอง