คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลิตหน้ากาก Face Shield ตามมาตรฐานและรับรองโดย อย. มอบให้แก่ รพ.จุฬาฯ เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ใช้ป้องกันเชื้อโรคโควิด-19
ผลิตหน้ากาก Face Shield มอบให้แก่ รพ.จุฬาฯ