“ยาตัวนี้ให้ความหวัง ต้านโควิดได้ไหม?”
“ยาตัวนี้ให้ความหวัง ต้านโควิดได้ไหม?”