บริษัทอีตั้น กรุ๊ป จัดโครงการ อีตั้น ไดรฟ์ ทู แชร์ เฟซ ชิลด์ ช่วยสังคมสู้โควิด-19 โดยพนักงานทุกฝ่ายของอีตั้นกรุ๊ปร่วมใจจัดทำหน้ากากมอบให้แก่ รพ.จุฬาฯ
บริษัทอีตั้น กรุ๊ป จัดโครงการ อีตั้น ไดรฟ์ ทู แชร์ เฟซ ชิลด์ ช่วยสังคมสู้โควิด-19 โดยพนักงานทุกฝ่ายของอีตั้นกรุ๊ปร่วมใจจัดทำหน้ากากมอบให้แก่ รพ.จุฬาฯ