คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผอ.สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย ร่วมรับมอบเงินแก่โครงการ CU-RoboCOVID จาก บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย)
รับมอบเงิน

C-200508017020