บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดการแข่งขันอีสปอร์ตออนไลน์ ระดมทุนนำเงินไปบริจาคให้โครงการ #แบกหมอสู้โควิด ของสภากาชาดไทยเพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์ในการรักษาโรคโควิด-19
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดการแข่งขันอีสปอร์ตออนไลน์ ระดมทุนนำเงินไปบริจาคให้โครงการ #แบกหมอสู้โควิด ของสภากาชาดไทยเพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์ในการรักษาโรคโควิด-19