คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รอง ผอ.สนง.จัดหารายได้ สภากาชาดไทย มอบรถเข็นวีลแชร์ ให้แก่ พญ.สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาด จ.นนทบุรี เพื่อส่งต่อไปยังผู้พิการชุมชนยากไร้ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
มอบรถเข็นวีลแชร์ ให้ นายกเหล่ากาชาด ส่งต่อให้คนพิการ