นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และ นางนันทิยา แก้วเกตุ ผอ.สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย รับมอบข้าวมันไก่มณเฑียร จากคณะผู้บริหารของโรงแรมฯ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบข้าวมันไก่มณเฑียร