บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ส่งมอบอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิแบบอัจฉริยะ ให้ รพ.จุฬาฯ
ส่งมอบอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิแบบอัจฉริยะ ให้ รพ.จุฬาฯ