คณะนักศึกษาหลักสูตร Executive Development Program รุ่นที่ 3 มอบหน้ากาก KN95 ให้สภากาชาดไทย ส่งมอบ รพ.ขาดแคลนทั่วประเทศ
มอบหน้ากาก KN95 ให้สภากาชาดไทย

(13.2)C-200514009007
(13.3)C-200514021021