ผวจ.ปทุมธานี นำจังหวัดเคลื่อนที่ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
ปทุมธานี ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19