สภาอุตสาหกรรมตรังตั้งตู้ปันสุขช่วยเหลือชาวบ้าน จากการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ตรัง
สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ตรัง

(10.2)C-200514021059