ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 เชิญชวนชาวโคราชรวมใจบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤตโลหิตขาดแคลนช่วงโควิด-19
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 เชิญชวนรวมใจบริจาคโลหิต