มูลนิธิอิออน ประเทศไทย มอบเครื่องช่วยหายใจ AIRVOTM 2 ให้แก่บุคลาการทางแพทย์ รพ.จุฬาฯ
มูลนิธิอิออน มอบเครื่องช่วยหายใจ ให้รพ.จุฬาฯ