บริษัทเซฟรอนประเทศไทย มอบเงินบริจาค ให้แก่ สภากาชาดไทย
เซฟรอนประเทศไทย มอบเงินบริจาค ให้แก่ สภากาชาดไทย