ผวจ.ขอนแก่น รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อนำไปป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
ผวจ.ขอนแก่น รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์