นายกเหล่ากาชาด จ.กระบี่ มอบน้ำยาตรวจเชื้อไวรัสโควิด และ น้ำยาสกัดสารพันธุกรรม เพื่อให้ รพ.ใช้ตรวจสารคัดหลั่งหาเชื้อโควิด-19
นายกเหล่ากาชาด จ.กระบี่ มอบน้ำยาตรวจเชื้อไวรัสโควิด