นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบถุงยังชีพให้กับแก่ผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ในพื้นที่ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโกลก
นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบถุงยังชีพให้กับแก่ผู้ยากไร้