นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ร่วมกันมอบหน้ากากอนามัยตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ร่วมกันมอบหน้ากากอนามัย