รพ.หัวเฉียว ร่วมกับ สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ และลดวิกฤตขาดแคลนโลหิตช่วงโควิด-19
สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต