โอเรียนทอลพริ้นเซส บริษัท เอสเอสยูพี (ประเทศไทย) มอบผลิตภัณฑ์ Oriental Princess และเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ให้ รพ.จุฬาฯ
มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้ รพ.จุฬาฯ