ครอบครัว “พรประภา” มอบเงินสนับสนุน “โครงการเพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19” ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
โครงการเพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19