ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบ หน้ากาก N95 จากเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป และ เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบ หน้ากาก N953