บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เป็นเวลา 30 วันต่อเนื่อง มอบให้แก่ รพ.จุฬาฯ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ มอบให้แก่ รพ.จุฬาฯ