คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ส่งมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ที่ได้รับบริจาคจาก บจก. น้ำตาลมิตรผล เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุ และสถานสงเคราะห์
ส่งมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ แจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุ