เหล่ากาชาด จ.สุรินทร์ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จาก บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อไว้ป้องกันการระบาดโควิด-19
หล่ากาชาด จ.สุรินทร์ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์