อีตั้น กรุ๊ป” บริจาคเฟซชีลด์ ให้หมอ-พยาบาล ต้านภัยโควิด-19
บริจาคเฟซชีลด์ ให้รพ.จุฬาฯ ต้านภัยโควิด-19