ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงิน จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันตัวเอง PAPR สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงิน จากเครือเจริญโภคภัณฑ์