คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบชุดป้องกันเชื้อโรค PPE จาก นายกสโมสรซอนต้า กรุงเทพ 9 เพื่อให้บุคลากรทางแพทย์ รพ.จุฬาฯ
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบชุดป้องกันเชื้อโรค PPE