บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) มอบเงินเพื่อสบทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับแพทย์ พยาบาล รพ.จุฬาฯ
มอบเงินเพื่อสบทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

Share