คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบนมผงคาร์เนชั่น วัน พลัส และเอส-26 โพรเกรส เพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบโควิด-19
คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบนมผงคาร์เนชั่น วัน