นายแผน วรรณเมธี รับมอบ “ข้าวมันไก่มณเฑียร” จาก โรงแรมมณเฑียร เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤติโรคโควิด-19
นายแผน วรรณเมธี รับมอบ “ข้าวมันไก่มณเฑียร”