บจก. เอเชียติค อุตสาหกรรมเกษตร มอบน้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม “โคโค่แม็ก” ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ