บจก. วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลติ้ง มอบชุด PPE จำนวน 1,000 ชุด สนับสนุนโครงการอาสาร่วมใจ Fight COVID ของสภากาชาดไทย
โครงการอาสาร่วมใจ Fight COVID ของสภากาชาดไทย