รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานงานแถลงข่าวกีฬาอีสปอร์ต เพื่อระดมทุนบริจาคให้แก่สภากาชาดไทย
กีฬาอีสปอร์ต เพื่อระดมทุนบริจาคให้แก่สภากาชาดไทย

C-200501012165
C-200501020122