บจก. เมดโทรนิค (ประเทศไทย) มอบเงินสมทบทุนจัดซื้อชุดธารน้ำใจและหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้แก่สภากาชาดไทย
มอบเงินสมทบทุนจัดซื้อชุดธารน้ำใจ ให้แก่สภากาชาดไทย

C-200501040023