เหล่ากาชาด จ.ชัยนาท มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
เหล่ากาชาด จ.ชัยนาท มอบถุงยังชีพ