บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมสมทบทุนเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วย รพ.จุฬาฯ
ร่วมสมทบทุนเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วย รพ.จุฬาฯ