กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มอบเสื้อกาวน์เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ของรพ.จุฬาฯ
(26)C-200328024047