นายกกิ่งกาชาดอำเภอพล จ. ขอนแก่น มอบถุงยังชีพ เงินสด พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียง ณ วัดบ้านสะอาด ต.เก่างิ้ว
กิ่งกาชาดอำเภอ มอบถุงยังชีพ