เสนาส้วม-สุขพัฒน์ อาสามาบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตฯ ในสถานการณ์โควิด-19
อาสามาบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตฯ ในสถานการณ์โควิด-19