กลุ่มบริษัท “สตาร์มาร์ค” จัดทำระบบห้องปลอดเชื้อ ให้ รพ.จุฬาฯ
กลุ่มบริษัท “สตาร์มาร์ค” จัดทำระบบห้องปลอดเชื้อ ให้ รพ.จุฬาฯ