รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เพื่อระดมทุนบริจาคให้สภากาชาดไทย
การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เพื่อระดมทุนบริจาคให้สภากาชาดไทย

Share