นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี มอบสิ่งของให้แก่ตัวแทนชาวบ้าน
นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี มอบสิ่งของให้แก่ตัวแทนชาวบ้าน

Share