นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบผ้าฝ้ายมัสลิน ให้ผู้แทนอำเภอ 13 อำเภอ ตัดเย็บหน้ากากอนามัย
นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบผ้าฝ้ายมัสลิน